Projektovanje

KOTEH-ovi ovlašćeni projektanti izrađuju projektnu i drugu dokumentaciju potrebnu za izgradnju, ispitivanje, puštanje u rad i održavanje:

•   elektroenergetskih postrojenja, uključujući postrojenja za električnu vuču,
•   industrijskih postrojenja,
•   informacionih i upravljačkih sistema u saobraćaju i građevinarstvu.

Projektna rešenja usklađena su sa:

•   važećim zakonima i propisima,
•   međunarodnim IEC, ANSI/IEEE i EN normama,
•   nacionalnim normama zemalja naših kupaca i korisnika (VDE, BS, itd.),
•   pravilima struke.

Projektovanje u KOTEH-u zasniva se na upotrebi savremenih programskih alata (MS Office, MS Project, ePLAN, AutoCAD, itd.) i baza podataka. Uz sopstvene stalno dopunjavane baze podataka, naši projektanti upotrebljavaju i gotove baze podataka pojedinih proizvođača opreme. To nam omogućava izradu projekata sa raznovrsnom opremom, uvek u skladu sa zahtevima naručioca.
Samostalno ili u saradnji sa firmama-partnerima, isporukom celovitog projekta obuhvatamo jednu ili više projektnih celina:

•   elektro-projekat,
•   projekat informatike,
•   građevinski, arhitektonski i geodetski projekat,
•   mašinski projekat,
•   tehnološki projekat, itd.

Na zahtev kupca, osim celokupnih projekata isporučujemo i pojedine njihove delove:

•   idejna rešenja i studije tehničkih rešenja,
•   idejne, glavne ili izvođačke projekte i projekte izvedenog stanja,
•   stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole,
•   cenovnike,
•   elaborate zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoline,
•   elaborate kontrole kvalitete,
•   studije izvodljivosti (engl. “feasibility study”),
•   predinvesticione studije i investicione programe,
•   dokumentaciju za javne nabavke,
•   dokumentaciju za montažu, održavanje i rukovanje,
•   programe za preuzimanje opreme,
•   dokumentaciju za ispitivanje na terenu sa ispitnim protokolima, itd.

Svi projekti izrađeni u KOTEH inženjering-u podležu internoj proveri glavnih projektanata pre isporuke i validaciji po završetku realizacije projekta.