Održavanje

Održavanje

KOTEH-ovo servisno osoblje održava raznovrsne uređaje i sisteme za automatizaciju u industriji, energetici, saobraćaju i građevinarstvu, bilo da ih je isporučio KOTEH ili drugi dobavljači.
Naš tim za održavanje je sastavljen od iskusnih inženjera i tehničara i opremljen za održavanje složenih sistema i postrojenja. Nudimo prediktivno, preventivno i interventno održavanje sa 24-časovnim dežurstvom.

Prediktivno održavanje

Prediktivno održavanje zasniva se na upotrebi tehničkih informacionih sistema (TIS). TIS na temelju podataka o stvarnom stanju uređaja i postrojenja predlaže termine i obim pojedinih servisnih radova.
U poređenju sa preventivnim održavanjem, za koje su karakteristični fiksni rokovi i obimi radova zasnovani na prosečnim vrednostima, takvim se pristupom:

•   štedi vreme i materijal pri održavanju ispod prosečno opterećenih komponenata,
•   blagovremeno sprečavaju kvarovi natprosečno opterećenih komponenti.

Preventivno održavanje

Ugovor o preventivnom održavanju može obuhvatiti niz delatnosti:

•   detaljan pregled hardvera,
•   prikupljanje, ažuriranje i arhiviranje tehničke dokumentacije,
•   prikupljanje i arhiviranje programa, konfiguracija i parametara,
•   izradu popisa rezervnih delova, pregled stanja rezervnih delova na skladištu,
•   izradu preporuke za nabavku rezervnih delova zasnovanu na njihovoj jednostavnoj nabavci i važnosti za rad postrojenja,
•   pomoć pri nabavljanju rezervnih delova,
•   proveru i podešavanje programskih parametara,
•   proveru kvalitete komunikacione mreže,
•   dodatnu obuku osoblja korisnika za upotrebu i/ili održavanje opreme,
•   izradu pisanih servisnih postupaka,
•   konsultantske usluge tokom nabavke, montaže i puštanja u rad nove opreme.

Interventno održavanje

Pod interventnim održavanjem podrazumevamo servisne zahvate po pozivu korisnika. U zavisnosti od mesta i vrste postrojenja i vrsti kvara, garantujemo početak zahvata u intervalu od 3 do 48 sati po pozivu. Tačan rok navodi se u ugovoru. Poslovi interventnog održavanja obuhvataju:

•   blagovremeni dolazak na mesto kvara,
•   analizu kvara,
•   pomoć pri nabavci rezervnih delova ako ih korisnik nema na skladištu,
•   otklanjanje kvara,
•   puštanje uređaja ili postrojenja u rad.

Korisnici održavanja mogu kvar prijaviti i putem naše forme za prijavu kvara.