MES i OEE

mes
KOTEH inženjering pruža usluge projektovanja MES-a (Manufacturing execution systems) za mala i srednja preduzeća, kao i OEE (Operational Equipment Effectiveness) u okviru takvih sistema. MES predstavlja integraciju podataka o proizvodnji na mašini/liniji/procesu u poslovni informacioni sistem kompanije. OEE sa druge strane predstavlja jednostavan, dosledan i proveren metod merenja ukupne produktivnosti mašine, linije ili procesa. Kontaktirajte nas da zajedno poboljšamo poslovanje Vaše kompanije!