Inženjering u energetici

Inženjering u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije jedna je od osnovnih delatnosti preduzeća.

Naši inženjeri su realizovali više inženjering-projekata, učestvujući u projektovanju, opremanju, izgradnji i obnovi hidro i termoelektrana, transformatorskih stanica, raznih mašina i uređaja na  površinskim kopovima i rasklopnih postrojenja svih naponskih nivoa.

Ovim projektima obuhvaćene su sledeće oblasti:

• automatizacija elektroenergetskih postrojenja,
• zaštite u elektroenergetskim postrojenjima,
• komunikaciono i informaciono povezivanje elektroenergetskih sistema i objekata,
• projektovanje, opremanje i isporuka transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja,
• vođenje procesa u termoelektranama i fabrikama za spaljivanje otpada,
• vođenje procesa u hidroelektranama,
• vođenje procesa u postrojenjima za odstranjivanje sumpora.

KOTEH inženjering u ovim oblastima nudi celokupan inženjering i rešenja “ključ u ruke” koja obuhvataju:

• izradu idejnih i izvođačkih projekata,
• proizvodnju ormana merenja, upravljanja, regulacije i zaštite,
• programiranje i parametarizaciju,
• montažu na terenu, ispitivanje i puštanje u rad,
• obuku korisnika,
• održavanje u garantnom roku i van njega.

U okviru naših projekata isporučujemo opremu u skladu sa zahtevima objekta i kupca,  kao i odgovarajući softver.